Aeiphoria staat voor duurzaam

Klaar voor de toekomst, met betrokken leiders en medewerkers. Daar help ik u, samen met mijn collega's, naartoe. Ik zet mij in om mensen op alle lagen van een organisatie, blijvend met elkaar in verandering te brengen. Zodat er een organisatie ontstaat waar het fijn werken is en waar mensen samen mooie resultaten boeken. MIjn kracht zit in het maken van de verbinding tussen alle verschillende wensen, drijfveren en doelen. Ik ga het gesprek aan over onderlinge relaties, teamsamenwerking, leidinggeven, besturen en toezichthouders. Ik onderzoek, adviseer, begeleid het proces en coach. Opdrachtgevers die u zijn voorgegaan, signaleren een duurzame verandering in hun organisatie.

 

Ons advies is altijd concreet en praktisch, zodat u het gelijk kunt toepassen.

Door een stimulerende en creatieve aanpak komt er het beste in uw organisatie én mensen naar boven.

Met onze scherpe blik brengen we een duurzame verandering teweeg.

Aanpak

Mijn aanpak is nooit hetzelfde. Ik bekijk per organisatie wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen. Het startpunt, maar ook het eindpunt verschillen namelijk regelmatig. Een traject kan bijvoorbeeld starten met een digitale scan onder alle medewerkers om zicht te krijgen op problemen in de organisatie vanuit duurzame inzetbaarheid. Of het traject start met het gezamenlijk ontwikkelen van visie en strategie, waarna ik de implementatie begeleid. Of het is nodig om meteen aan de slag te gaan met het verbinden van bestuur, leidinggevenden en personeel door coaching, training en sessies. Op wat voor manier een traject ook start, het blijft een creatief proces, en dat maakt het voor mij boeiend. 

 

 

Onze kijk

Het is mijn ervaring dat een duurzame verandering alleen ontstaat wanneer alle facetten van de organisatie in balans zijn. Cultuur, doelstellingen, processen, competenties en kennis van personeel, en aansturing door bestuur en management zijn van grote invloed op het gedrag van medewerkers en andersom. Daarom is het niet altijd voldoende om de verandering op één aspect in de organisatie te richten. Dan blijft het vaak bij symptoombestrijding. Krachtiger is het om de bron van het probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld door processen bij te stellen of te elimineren om medewerkers te kunnen laten doen waar zij goed in zijn. En gelijktijdig omgangsvormen bespreekbaar te maken en te ontwikkelen, om de kracht van het team te versterken. En misschien ook wel de organisatiestructuur veranderen, zodat leiderschap de juiste positie krijgt.  

 

 

 

Ellen Schellekens

Ik heb zelf jarenlange ervaring op het terrein van besturen, leiderschap en organisatieontwikkeling als directeur, manager, en voorzitter van een Raad van toezicht. Ik ben onder meer werkzaam geweest als directeur bij HumanCapitalCare, als bestuurslid bij het Rode Kruis, als business unit manager bij Schouten en Nelissen, en als adviseur en onderzoek bij het IVA Beleidsonderzoek en Advies (verbonden aan de universiteit van Tilburg).

Deze werkervaring heeft mij veel inzicht gegeven in het besturen en leiden van organisaties, in de problemen die kunnen ontstaan, in de mechanismen die hierin een rol spelen, en die mooie resultaten in de weg lijken te staan. Cultuur, groepsdynamiek, samenwerking op alle lagen in de organisatie en de relatie met de gekozen organisatievorm en leiderschap, hebben mijn grote belangstelling. 

Sinds 2010 ben ik werkzaam als zelfstandig bestuurs- en organisatieadviseur, toezichthouder, procesbegeleider en interim-manager. Mijn opdrachten voer ik uit samen met andere vaste collega's vanuit een netwerk, waaronder collega's van IVA Onderwijs en Reflexy Onderzoek. Ik heb ervaring met trajecten in alle sectoren (bedrijfsleven, onderwijs (WO, HBO, VO, PO), ziekenhuiswezen, zorg, gemeenten en ministerie). Daarnaast treed ik op als spreker op congressen en studiedagen. Ik ben lid van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs (Ooa) en lid van de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK). Tevens zit ik in de redactiecommissie van Toezien, het magazine voor toezichthouders in alle onderwijssectoren en kinderopvang (VTOI-NVTK).

Contact

Bedankt