Bestuursadvies en organisatieontwikkeling

Een sterke organisatie heeft een helder resultaat voor ogen. Zo is duidelijk waar naartoe gewerkt wordt en wat er qua kennis, competenties en gedrag van de medewerkers wordt verwacht. Het organisatiemodel en leiderschap stimuleren de gewenste bedrijfscultuur. Een gedragen strategie bepaalt de koers. Op die manier ontstaat er een organisatie waarin het beste uit iedere medewerker naar boven komt. Er wordt dan niet alleen meer rendement gehaald uit de organisatie, maar ook uit de medewerkers. Zo blijft de organisatie continue in ontwikkeling.

Raden van toezicht

Toezichthouders begeleiden wij bij de uitvoering van hun opdracht. We geven zicht op de invulling van de verschillende rollen zoals de rol van toezicht, klankbord en werkgever vanuit visie en toekomstperspectief. Wij laten zien hoe u niet alleen toezicht houdt op de hardere aspecten maar ook op de zachtere, zoals gedrag en cultuur. Tevens geven wij inzicht in boardroom dynamics. Wij evalueren uw functioneren als Raad van toezicht, geven adviezen voor verbetering en begeleiden het proces.

Besturen en directies

Wij ondersteunen besturen en directies wanneer zij zichzelf uitdagen om het beter te doen. Wij stimuleren de dialoog, werken een aanpak uit en begeleiden het veranderproces. Wij adviseren over het meest passende organisatiemodel. Wij coachen besturen en directies bij de gewenste verandering en zorgen samen met u voor de meest succesvolle inzet van uw medewerkers.

Ondernemingsraden

Ondernemingsraden en Medezeggenschapsraden versterken wij in hun kennis over alle aspecten van duurzame inzetbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van trainingen of studiedagen. Wij adviseren en begeleiden bij het invulling geven aan medezeggenschap in de organisatie. Wij helpen de interne samenwerking en de samenwerking met directie of bestuur te verbeteren.