Privacy statement

Privacy statement

Aeiphoria is een organisatieadviesbureau (zzp) dat diverse diensten aanbiedt aan organisaties en bedrijven zoals: advies, onderzoek, trainingen en workshops, procesbegeleiding, Interimmanagement. Voor deze werkzaamheden heeft Aeiphoria bedrijfs- en contactpersoon gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat er op een juiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens. Hier kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

 Aeiphoria vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bezoekers van onze website. Er wordt zorg voor gedragen dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt ingegaan per 25 mei 2018.

 Welke gegevens worden verwerkt?

Aeiphoria verwerkt algemene gegevens van (potentiële) opdrachtgevers (organisaties en bedrijven en hun contactpersonen) en van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld trainers, onderzoekers) voor zover als nodig in het kader van dienstverlening. Bij (potentiele) opdrachtgevers gaat het om de volgende gegevens (niet limitatief): naam organisatie, naam contactpersoon, bedrijfsadresgegevens, telefoonnummer (organisatie en contactpersoon), bedrijfsmail en email van contactpersoon en/of secretariaat. Bij samenwerkingspartners gaat het om dezelfde gegevens waarbij voor facturering tevens onder meer inschrijfgegevens bij de KvK en bankgegevens verwerkt worden. Daarnaast verwerkt Aeiphoria documenten, verslagen, agenda-afspraken en dergelijke van organisaties en bedrijven in het kader van dienstverlening en uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.

Aeiphoria verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Delen van gegevens met derden

Gegevens van opdrachtgevers met samenwerkingspartners worden uitsluitend over en weer gedeeld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een dienst waarbij het verwerkingsdoel  gerechtvaardigd is vanwege uitvoering van een overeenkomst. Aeiphoria sluit overeenkomsten af met samenwerkingspartners waarin onder meer is vastgelegd dat de gegevens uitsluitend met betrekking tot de overeenkomst uitgevoerd mogen worden. Gegevens van opdrachtgevers worden verder gedeeld met de externe accountant ten behoeve van administratie en wettelijke verplichtingen, hiertoe is met de accountant een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaartermijn

Genoemde gegevens worden zo lang bewaard als wettelijk gezien noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscale verplichting worden gegevens 7 jaar bewaard, en zo lang als dat nodig geacht wordt ten behoeve van dienstverlening in het kader van de overeenkomst.  

Uw rechten met betrekking tot gegevens

Gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van uitvoering van de overeenkomst met een opdrachtgever: met het afsluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever toestemming om dit te doen. Een opdrachtgever is niet verplicht om gegevens aan Aeiphoria over te dragen. Dit betekent wel dat diensten dan niet uitgevoerd kunnen worden.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage in en rectificatie of wissen van zijn gegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@aeiphoria.nl of tel 0633105869 met Ellen Schellekens. U krijgt zo spoedig mogelijk reactie en maximaal binnen 2 weken na het indienen van uw verzoek.

Opslag en beveiliging

Aeiphoria neemt technische en organisatorische maatregelen om gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

 Website

De website van Aeiphoria (www.aeiphoria) is openbaar toegankelijk en iedereen kan de website bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Aeiphoria door te geven. Persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden doorgegeven, worden uitsluitend zo lang als noodzakelijk is voor het contact en/of de dienstverlening door Aeiphoria bewaard.

Aeiphoria heeft haar website draaien via Vevida (www.vevida.nl). Vevida heeft hiertoe een eigen privacy statement opgenomen in haar algemene voorwaarden.

Cookiebeleid

Aeiphoria maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. U kunt cookies voor alle websites uitzetten via uw browser.

Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld wat gebruikers in hun winkelwagentje geplaatst hebben. Ook onthouden ze logins en zorgen ze ervoor dat je bezoekers automatisch ingelogd blijven. Voor deze cookies heb je geen toestemming en dus cookiemelding nodig.
De volgende cookies zijn geplaatst:
XSRF-TOKEN: verloopt na 2 uur
laravel_session: verloopt na 2 uur

Analytische cookies meten alle data die je terugvindt in Google Analytics. Deze cookies meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers op je website, de tijd dat ze op je website verblijven en welke pagina’s ze bekijken.
Volgens de AVG zijn IP-adressen persoonsgegevens. Als je deze gegevens anonimiseert hoef je geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

Voor de analytische cookies hebben we het volgende ingesteld:
1. In Google Analytics aangegeven dat we de gegevens van jou als bezoeker niet met Google wilt delen.
2. We hebben een code toevoegd aan het Analytics script in onze website die het IP-adres anonimiseert zodat deze niet opgeslagen wordt.
De volgende cookies zijn geplaatst:

Google Analytics:
CookieName   Verlooptijd         Beschrijving
_ga                2 jaar                Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gid               24 uur               Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat               1 minuut           Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ <property-id>

Informatie opvragen en verwijderen

U kunt als bezoeker ten alle tijden opvragen welke informatie er van u verzameld is en kunt ook het verzoek indienen dat uw informatie permanent uit ons systeem verwijderd moet worden. Dit geld natuurlijk niet voor gegevens die van belang zijn voor de administratie.

Aansprakelijkheid

De website van Aeiphoria kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.  Wij raden opdrachtgevers aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Ondanks de door Aeiphoria genomen veiligheidsmaatregelen zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of gegevens van opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Aeiphoria kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens is aansprakelijkheid voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten.

Wijzigingen Privacy Statement

Aeiphoria kan dit privacy statement periodiek wijzigen, indien noodzakelijk. Aeiphoria spant zich in om haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners hiervan op de hoogte te brengen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2018.