Bedrijfsscans en advies

Een digitale bedrijfsscan geeft zicht op wat er goed gaat in uw organisatie en wat er beter kan. De scan kan worden gericht op een deel van uw personeel of op alle medewerkers. Onze bedrijfsscans zijn modulair en eenvoudig op maat te maken. Ze onderscheiden zich doordat ze ook in beeld brengen of er verantwoordelijkheid en eigenaarschap wordt vertoond door leidinggevenden en medewerkers. De scans hebben een wetenschappelijke basis en zijn vertaald naar de praktijk. Hierdoor zijn resultaten eenvoudig toepasbaar in de praktijk.

Duurzame Inzetbaarheid Scan (DIS)

Deze scan geeft inzicht in alle belangrijke aspecten van duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ontwikkeling en ambitie, gezondheid en vitaliteit, motivatie en bevlogenheid, normen en waarden in het bedrijf.

Medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO) en risico-inventarisatie en evaluatie (RIE’s)

Met de resultaten die uit dit onderzoek voortkomen kunt u praktisch aan de slag. We bekijken welke stappen u kunt zetten om verbeteringen te treffen. De bestaande situatie is het uitgangspunt en we werken toe naar de gewenste situatie. Als het nodig is, verdiepen we resultaten door bijvoorbeeld de inzet van focusgroepen (bijeenkomsten met directie, management en/of medewerkers over bepaalde onderwerpen), rondetafelsessies of collecting by walking around.

 

Digitale scans

Alle vragenlijsten kunnen ingezet worden in digitale vorm. Uw medewerkers ontvangen online een link of een mail waarmee zij thuis of op het werk de vragenlijst kunnen invullen. Digitale scans kunnen worden ingezet op specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld werkplezier en stress, bedrijfscultuur en omgangsvormen of de veiligheidscultuur in uw bedrijf. Bij deze laatste scan bepalen wij aan de hand van de resultaten op welke trede van de veiligheidsladder uw bedrijf zich bevindt.